Nhà thuốc tại Phú Thọ

1.Huyện Phù Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Gia Long Khu 2b, Phú Nham, Xã Phù Ninh 0972 807123

2.Thành phố Việt Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Đức Thiện Số 214, Hàn Thuyên, P. Tân Dân 0962 647246

Bạn không tìm thấy điểm bán phù hợp?

Hãy cho chúng tôi biết bạn ở đâu bằng cách ĐĂNG KÝ ngay tại đây, các chuyên môn sẽ được tư vấn bệnh MIỄN PHÍ & hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.