Theo ghi chép của lịch sử y học, bệnh Gout được biết đến từ thời Hipocrate vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN nhưng cho tới thế kỷ 16 SCN Gout mới được mô tả cụ thể, rõ ràng hơn các diễn biến lâm sàng cấp tính. Từ đó cho tới cuối thế kỷ 19, […]